Selecteer een pagina

Disclaimer & Privacy Statement

Met dit privacy statement informeren we je graag over welke gegevens we verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze website bezoekt en hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Disclaimer

Dapper Bar & Kitchen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen ons best om deze website actueel te houden. Dapper Bar & Kitchen is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige informatie op de website. Kom je iets tegen dat niet correct of verouderd is dan horen we dit graag. Je kan dan contact opnemen door een mail te sturen naar info@dapperbar.com

Alle informatie die via deze website toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor beeldmerken, -logo’s en -fotomateriaal. Het verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder mijn schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Persoonsgegevens die we verwerken

We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdrachten die je aan ons hebt verstrekt, zoals het contact opnemen om onze diensten goed uit te voeren en het informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten.

Het bewaren van je persoonsgegevens

We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens bewaard worden.

Gegevens delen met derden

We zullen je persoonsgegevens nooit delen met derden voor commerciële doeleinden, maar zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke gegevens worden er verzameld

Via Google Analytics worden algemene gegevens van bezoekers van deze website verzamelt. Dit doen we om deze website te verbeteren.

Wanneer je telefonisch of via mail een reservering bij ons maakt worden er een antal persoonsgegevens genoteerd. Namelijk: Voor- en achternaam, telefoonnummer en eventueel adresgegevens en je e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@dapperbar.com, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Dapper Bar & Kitchen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw reservering;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
– Dapper Bar & Kitchen verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dapper Bar & Kitchen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dapper Bar & Kitchen) tussen zit. Dapper Bar & Kitchen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Hostnet (hosting), WordPress (website), Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dapper Bar & Kitchen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dapper Bar & Kitchen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dapper Bar & Kitchen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Dapper Bar & Kitchen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie en verwijdering van je gegevens te vragen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor wijzigingen of verwijdering kun je een e-mail sturen naar info@dapperbar.com met als onderwerp: ‘Aanpassen of verwijderen van mijn gegevens’. Vermeld in je bericht welke gegevens je wilt laten wijzigen of verwijderen. Lees hieronder meer.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dapper Bar & Kitchen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dapperbar.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dapper Bar & Kitchen wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dapper Bar & Kitchen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dapperbar.com

Wijziging privacy statement

Dapper Bar & Kitchen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Contactgegevens:

https://www.dapperbar.com
Jacob van Lennepkade 58-60, 1053 ML Amsterdam, Nederland
020 618 0757

Kade 58 BV. KVK: 59861002
Gegevensbescherming van Dapper Bar & Kitchen en is te bereiken via info@dapperbar.com

Contactgegevens

Voor algemene vragen over dit privacy statement of over onze diensten kun je contact opnemen via info@dapperbar.com

Visit

Jacob van Lennepkade 58-60, 1053 ML Amsterdam

Contact

020 618 0757
info@dapperbar.com

Open Every Day

Mon - Sunday: 11:30 - 00:00